Tłumacze języka migowego - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacze języka migowego

Tłumacze języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku.

 

Komenda Miejska Policji w Słupsku

al. 3-go Maja 1,

76-200 Słupsk

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku: 

komenda.slupsk@gd.policja.gov.pl, oraz na fax: 59 848 02 10.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723 695 382,

koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne, 
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2018.511 j.t.).

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN): 

rejestr tłumaczy - woj. pomorskie.

 

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 18.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Hrehorowicz
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Hrehorowicz Zespół Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Hrehorowicz
do góry