Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach - Petycje - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach będzie publikowana corocznie do 30 czerwca, za rok poprzedzający udostępnienie.


Informacja zbiorcza w sprawie petycji za rok 2017.

W roku 2017 do KMP w Słupsku wpłynęła jedna petycja. Była to petycja związana z wątpliowściami jakie pojawiły się po wprowadzeniu strefy skrzyżowań równoległych na Osiedlu Słowińskim.


Informacja zbiorcza w sprawie petycji za rok 2016.

W roku 2016 do KMP w Słupsku nie wpłynęła żadna petycja.


Informacja zbiorcza w sprawie petycji za rok 2015.

W roku 2015 do KMP w Słupsku wpłynęła jedna petycja. Była to petycja mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej w Słupsku, w sprawie podjęcia kroków co do usunięcia ogrzewacza gazowego w lokalu własnościowym przy ul. Solskiego 15 w Słupsku. Petycję zakończono skierowaniem do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosku o ukaranie. Na właściciela lokalu mieszkalnego nałożono grzywnę w wysokości 100 zł. 


 

Metryczka

Data publikacji 01.09.2015
Data modyfikacji 09.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Hrehorowicz
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Hrehorowicz Zespół Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Hrehorowicz
do góry