Wykaz złożonych petycji - Petycje - Komenda Miejska Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz złożonych petycji

Numer petycji

1/2017

Temat petycji

Petycja w związku z wątpliowściami jakie pojawiły się po wprowadzeniu strefy skrzyżowań równoległych na Osiedlu Słowińskim.

Dane podmiotu wnoszącego   petycję

Jacek Kaźmierski

Data złożenia petycji

2017-04-19

Treść petycji

skan petycji

Przewidywany termin zakończenia postępowania

2017-07-19

Sposób załatwienia sprawy

Odpowiedź na petycję.

 

 

Numer petycji

1/2015

Temat petycji

Petycja w sprawie podjęcia odpowiednich kroków w celu usunięcia ogrzewacza gazowego zaopatrzonego w butlę na gaz płynny propan-butan z jednego z lokali własnościowych.

Dane podmiotu wnoszącego   petycję

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Solskiego 15 w Słupsku

Data złożenia petycji

2015-10-05

Treść petycji

skan petycji

Przewidywany termin zakończenia postępowania

2016-01-05

Sposób załatwienia sprawy

W powyższej sprawie przesłuchano licznych świadków, w tym osoby, które podpisały przedmiotową Petycję, a także administratora budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solskiego 15, który w trakcie przesłuchania w charakterze świadka zeznał, iż w trakcie kontroli, przeprowadzonej w dniu 30.09.2015 r. wspólnie z dzielnicowym z Rewiru Dzielnicowych KP I w Słupsku, st. sierż. Rafałem Kosickim, w przedmiotowym mieszkaniu butli gazowej nie ujawniono.

Również ponowna kontrola, przeprowadzona przez dzielnicowego, st. sierż. Rafała Kosickiego, w dniu 07.12.2015 r. nie doprowadziła do ujawnienia butli gazowej.

Ponadto w dniu 30.11.2015 r. wystosowano pismo do PGNiG Obrót Detaliczny w Słupsku z zapytaniem, czy do przedmitowego lokalu mieszkalnego został przyłączony gaz sieciowy. Jednocześnie w dniu 30.11.2015 r. wystosowano pismo do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z zapytaniem, czy do budynku mieszkalnego w Słupsku przy ul. Solskiego 15 został przyłączony gaz sieciowy. Do dnia dzisiejszego otrzymano odpowiedź z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. informującą, iż do budynku mieszkalnego przy ul. Solskiego 15 jest przyłączony gaz sieciowy od dnia 14.11.1991 r.

W dniu 23.12.2015 r. zostało wystosowane pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w związku z podejrzeniem, iż lokatorzy mieszkania użytkują materiały niebezpieczne pożarowo, w tym gaz płynny. W chwili obecnej Komisariat Policji I w Słupsku oczekuje na odpowiedź na pismo skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Po przeprowadzeniu kontroli wspólnie z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska, przedstawiony zostanie zarzut popełnienia wykroczenia z art. 82 § 1 pkt. 5 kw.

W dniu 28 stycznia 2016 r. prowadząca postępowanie wspólnie z dzielnicowym Rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji I  w Słupsku uczestniczyła w kontroli zleconej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska, w sprawie użytkowania przez właścicielkę mieszkania butli z gazem płynnym. Podczas kontroli w przedmiotowym mieszkaniu nie ujawniono faktu użytkowania oraz przechowywania butli z gazem płynnym. Tego samego dnia do Komisariatu Policji I w Słupsku stawiła się właścicielka mieszkania. Na postawie zebranego materiału dowodowego kobiecie przedstawiono zarzut nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo w tym gazu w butlach. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu, złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Na podstawie art. 82 § 1 pkt 5 kw w zw. z art. 24 § 1 kw ww. zaproponowano  karę grzywny w wysokości 100 złotych, na co wyraziła zgodę.

W dniu 01 lutego 2016 r. sporządzono Wniosek o Ukaranie w postępowaniu bez przeprowadzenia rozprawy wobec właścicielki przedmiotowego mieszkania.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.09.2015
Data modyfikacji 23.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Hrehorowicz
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Hrehorowicz Zespół Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Hrehorowicz
do góry